TM 62HI

TM 62HI jest systemem aluminiowym służącym do wykonania okien i drzwi wymagających izolacji termicznej. Zwiększenie izolacyjności następuje poprzez zastosowanie specjalnych elementów podszybowych w przestrzeni pomiędzy szybą a profilem. System spełnia wysokie wymagania stawiane budynkom użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu oraz budynkom mieszkalnym.

3-komorowa budowa profilu oraz zastosowanie materiału izolującego (poliuretan) pomiędzy przekładkami termicznymi korzystnie wpływa na uzyskanie niskiej wartości współczynnika przenikania ciepła.

ZALETY SYSTEMU

  • podwyższone parametry cieplne w stosunku do systemu TM 62 o 20-40%,
  • oszczędność energii przekładająca się na obniżenie kosztów ogrzewania budynku,
  • możliwość wykonania konstrukcji okien, drzwi oraz witryn o podwyższonej odporności na włamanie,
  • możliwość gięcia profili,
  • możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.