PCV 1 wersja B

1. Głębokość zabudowy: 70 mm.
2. Ilość komór: 5.
3. Współczynnik przenikania ciepła:
– dla ramy/skrzydła Uf=1,1 W/m2K,
– dla okna (1200×1500 z pakietem 3 szybowym
Uw=0,7): Uw=0,92 W/m2K.
4. Izolacyjność akustyczna (dla powierzchni okna
2,7 m2 i pakietu 4/16/4): R=33 dB.