KLAPY ODDYMIAJĄCE

W celu zapewnienia ochrony przed szkodliwym wpływem dymu podczas pożaru stosuje się systemy wentylacyjne pozwalające na wytwarzanie stref wolnych od dymu. Można je wykonać poprzez montaż klap oddymiających YAWAL. Klapy oddymiające wykonuje się z profili do konstruowania okna dachowego Yawal. Jako elementy napędu i sterowania w zabudowie używa się specjalistycznych, przebadanych i certyfikowanych siłowników zgodnie z normą EN 12101-2.

ZALETY SYSTEMU

  • możliwość stosowania siłowników łańcuchowych, trzpieniowych, ramieniowych, o napędzie pneumatycznym i elektrycznym,
  • możliwość stosowania pojedynczych siłowników oraz w układzie zsynchronizowanym – tandem,
  • zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego i ułatwienie przeprowadzenia akcji gaśniczej przez straż pożarną dzięki zwiększeniu widoczności oraz obniżeniu temperatury w strefie przydachowej,
  • różnorodność i wysoka funkcjonalność zastosowanych rozwiązań,
  • możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.