BA PV – SYSTEM CAŁOSZKLANYCH BALUSTRAD FOTOWOLTAICZNYCH

Współczesna architektura może stać się punktem docelowym dla redukcji zużycia energii. Wykorzystywanie źródeł odnawialnych uznawane jest za jeden z fundamentalnych aspektów branży budowlanej. Podążając za trendami nowoczesnego świata, nieustannie pracujemy nad systemami odnawialnych źródeł energii. Do projektowanych przez nas technologii wdrażamy także rozwiązania ekologiczne.

ZALETY SYSTEMU

  • Pozyskiwanie czystej i odnawialnej energii,
  • Wykorzystywanie nowoczesnych i atrakcyjnych materiałów,
  • Wyjątkowe walory estetyczne wpływające na odbiór całości architektury,
  • Zaawansowana technologia wykorzystująca zieloną energię,
  • Możliwość zwrotu kosztów inwestycji,
  • Łatwość utrzymania i obsługi.